Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar de mediator.

Vrijwel elk geschil heeft een uitkomst die voor betrokken partijen aanvaardbaar is. Doordat ze zelf middenin het conflict zitten, zien partijen zelf de oplossing niet meer. Hulp van een onpartijdig deskundige kan daarin verandering brengen. De mediator neemt geen standpunt in, maar brengt de communicatie weer op gang en helpt partijen de oplossing te vinden.
Een conflict past bij veel leef- en werksituaties.
Denk bijvoorbeeld aan conflicten tussen:
•  werknemer en werkgever
•  overheid en burger
•  arts en patiënt
•  buren
•  personen binnen een afdeling of team
•  partners

Scheidingsbemiddeling

Een scheiding is een bijzonder conflict.
Er dient van alles geregeld te worden terwijl de emoties over de scheiding vaak vers zijn.
In de mediation is daar zorg voor.
Praktische zaken zoals boedelscheiding, eventuele alimentatie en de zorg voor de kind(eren) zijn voorbeelden van zaken die aan de orde komen.
Alle afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.
Wanneer deze getekend is door beiden wordt het convenant, via een advocaat, bij de rechtbank aangeboden.
De rechtbank zal vonnis wijzen.
Ook als men niet gehuwd is, maar een samenlevingsovereenkomst heeft of andere afspraken welke zijn vastgelegd via de notaris, kan het zijn dat er zaken geregeld dienen te worden bij het uit elkaar gaan en kan het wenselijk zijn een mediator als onafhankelijke deskundige in te schakelen.

Voorwaarden

Tijdens de mediation is er sprake van vertrouwelijkheid.
De partijen en de mediator spreken bij het starten van de mediation af dat alles wat er besproken wordt geheim blijft.

Voordelen van mediation

•  procedures zijn korter en minder kostbaar
•  er kan sneller gewerkt worden dan bij een gang naar de rechtbank met advocaten.
•  vertrouwelijk en besloten
•  deskundige begeleiding
© Copyright afortuna.nl Website & SEO door 
Swartwebdesign